แนะใช้ประเพณี “ลอยกระทง” ปลูกฝังความคิด จิตใจดี

กรมสุขภาพจิต แนะพ่อแม่ผู้ปกครอง ใช้ประเพณีวันลอยกระทง สร้างคุณภาพเด็กปกติและเด็กที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชหรือเด็กกลุ่มพิเศษซึ่งมีประมาณ 8 แสนคนทั่วประเทศ ฝึกการคิดสร้างสรรค์ทำกระทงร่วมกันในครอบครัว
Continue reading “แนะใช้ประเพณี “ลอยกระทง” ปลูกฝังความคิด จิตใจดี”

รักษาสมดุลดูแลเซลล์ไม่ให้เสื่อม

ทุกคนบนโลกนี้รู้กันดีว่า “เซลล์” คือสิ่งเล็กๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายมนุษย์ทุกๆ วันร่างกายของเรามีเซลล์ กว่า100 ล้านเซลล์ ที่ตายและเกิดใหม่ทุกนาที

Continue reading “รักษาสมดุลดูแลเซลล์ไม่ให้เสื่อม”