โรคติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นได้

ในช่วงฤดูไข้หวัดใหญ่สามฤดูกาลผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคอ้วนที่มีอาการไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ในห้องปฏิบัติการยืนยัน เป็นเวลานานกว่าผู้ใหญ่ 42% ที่เป็นไข้หวัดซึ่งไม่เป็นโรคอ้วน ในบรรดาคนอ้วนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม่มีอาการใด ๆ ความแตกต่างก็ยิ่งใหญ่กว่า: ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนเหล่านี้จะไข้หวัดใหญ่ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นเวลา 104 เปอร์เซ็นต์ Continue reading “โรคติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นได้”