ย่านจีนถิ่นตลาดน้อย วัฒนธรรมนำท่องเที่ยว

มีหลากหลายสถานที่ในกรุงเทพมหานครที่เราสามารถสะพายเป้ออกเดินทางเรียนรู้ หากแต่พื้นที่ที่รองรับการเดินท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย-จีน หลายคนคงนึกถึงย่านเยาวราช ที่มีทั้งอาหาร และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า นอกจากย่านเยาวราชแล้ว กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย-จีน อยู่อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจไม่แพ้เยาวราชเช่นกัน

‘ตลาดน้อย’ พื้นที่สายวัฒนธรรมไทย-จีนเก่าแก่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในอดีตพื้นที่ดังกล่าว เคยเป็นย่านการค้าเก่าแก่ ที่เต็มไปด้วยบรรดาเรือสำเภาจอดเทียบท่าแน่นขนัดจนสามารถเดินบนเรือได้ นับได้ว่า ตลาดน้อย เป็นเมืองท่าแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ โดยเป็นการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายและการส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีของสังคมเป็นสำคัญ

การปรับปรุงพื้นที่ดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยคุณค่าด้านการค้า ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ให้เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมทางกายทั้งของคนในชุมชนเองและนักท่องเที่ยว โดยเป็นเส้นทางเดินศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก5) สสส. กล่าวถึง เป้าหมายในการสนับสนุนปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ว่า สสส. มีเป้าหมายในการส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี ด้วยการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และการให้ความรู้ รวมไปถึงการจัดพื้นที่ สวนสาธารณะ เส้นทางเดินต่างๆ โดยทำให้กิจกรรมทางกายอยู่ในวิถีชีวิตปกติ

“การพัฒนาเส้นทางเดินในที่ชุมชนจึงเป็นหนึ่งในงานที่ต้องส่งเสริม ทั้งนี้เล็งเห็นว่าตลาดน้อยเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมชุมชน มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นย่านที่มีเส้นทางเดินได้ในชีวิตประจำวัน สสส.จึงทำงานร่วมกับทีมโครงการร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน พัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะ น่าอยู่ น่าเดิน มีความเป็นชุมชน สสส.จึงพยายามโปรโมทโมเดลแบบนี้ให้มีในที่ต่างๆ ชวนให้หันกลับมามองที่ชุมชนตนเอง” ดร.นพ.ไพโรจน์ อธิบาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth