จ่อขยายพื้นที่ปลูกข้าวกข.43เจาะตลาดคนรักสุขภาพ

เตรียมขยายพื้นที่ปลูกข้าวกข.43 กว่า 3 แสนไร่ เจาะตลาดคนรักสุขภาพต้องการสูง ลดเบาหวาน น้ำตาลต่ำ ควบคุมน้ำหนักได้ผล เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมการข้าวในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43 ที่มีน้ำตาลต่ำเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

จะยกระดับให้เป็นสินค้าตลาดเฉพาะของกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งผลิตล็อตแรก กว่า 1.6 พันตัน และในปีนี้ขยายเพิ่ม กว่า 300,000 ไร่ สมาชิกสหกรณ์ได้หันมาปลูกมากขึ้น เป็นข้าวอายุสั้น 95 วัน ก็เก็บเกี่ยวได้ โดยให้ผู้ปลูกขึ้นทะเบียนเพื่อใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองจากกรมการข้าวแล้วเท่านั้น ป้องกันการปลอมปน ซึ่งมีสหกรณ์นำร่อง 8 แห่งที่ประสบผลสำเร็จ เช่น สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยา จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินช้างใหญ่ จำกัด ,สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews